Best Company Details !!!

Company Details


 • MR. B.K. PATEL
 • DYNEMIC PRODUCT LTD.
 • XXXXXXX
 • XXXXXXX
 • XXXXXXX
 • XXXXXXX
 • XXXXXXX
 • XXXXXXX
 • XXXXXXX
 • XXXXXXX
 • XXXXXXX
logo

DYNEMIC PRODUCT LTD.

Categories

Dye - Intermediates, Dyestuffs, Food Colour, Dyestuffs, Lake Colours

Product We Sell

Dye - Intermediates

 • 1-(4-Sulphophenyl)-3-Carboxy-5-Pyrazolone - 1:4 SPCP
 • 1-(4-Sulphophenyl)-3-Methyl-5-Pyrazolone - 1:4 SPMP
 • 1-(3-Sulphophenyl)-3-Methyl-5-Pyrazolone - 1:3 SPMP
 • 3-Methyl-5-Pyrazolone - MP
 • Para Tolyl -3-Methyl-5-Pyrazolone - P-TMP
 • 1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone - PMP
 • 1 Phenyl-3-Carbethoxy-5-Pyrazolone - PCEP
 • Sulphanilic Acid (Purified) - ---
 • Sulphanilic Acid (Technical) - ---

Dyestuffs - Food Colour

 • FOOD COLOURS - FULL RANGE SERIES

Dyestuffs - Lake Colours

 • LAKE COLOURS - FULL RANGE SERIES
 • MR. B.K. PATEL
 • DYNEMIC PRODUCT LTD.
 • XXXXXXX
 • XXXXXXX
 • XXXXXXX
 • XXXXXXX
 • XXXXXXX
 • XXXXXXX
 • XXXXXXX
 • XXXXXXX

Contact This Seller Now !!!